เหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร

ลงโฆษณาฟรี เปิดร้านฟรี โพสฟรี หมวดสินค้า สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ร้านค้าใหม่ ร้านค้ายอดนิยมเหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร

ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้ามือสอง
ยี่ห้อ / รุ่น : เหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร / เหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร
ราคา : ไม่ระบุ
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 พ.ค. 2555
วันที่ประกาศ : 12 ก.ย. 2553
ชื่อผู้ประกาศ : จักรพันธ์
E-Mail : 
โทรศัพท์มือถือ : 081-6404457,081-1737421
ที่อยู่ : ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การติดต่ออื่นๆ : e-mail, TEL
เข้าชม : 737 ครั้ง
 
เหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชรเหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546
พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร

ประวัติพระวิเชียรโมลี
....พระภิกษุผู้ทรงสมณศักดิ์รูปหนึ่ง ที่ชาวกำแพงเพชรส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือว่า เป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ ทั้งทางพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ ก็คือ หลวงปู่วิเชียร หรือชื่อราชทินนามตามสมณศักดิ์ที่ได้รับแต่งตั้งคือ พระวิเชียรโมลี ศรีวชิรปราการคณานุรักษ์สังฆปาโมกข์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ หลวงพ่อวิเชียรโมลี มีนามเดิมว่า ปลั่ง ส่วนนามสกุลยังสืบไม่ได้แน่ชัด ท่านเป็นชาวกำแพงเพชรโดยกำเนิด เกิดที่บ้านตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ปัจจุบันตำบลนี้ขึ้นกับอ.โกสัมพีนคร) เมื่อ
พ.ศ.๒๔๑๗ โยมบิดาชื่อ พุ่ม โยมมารดาชื่อ น้อย มีอาชีพกสิกรรม ท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนบุตร ๕ คนของบิดามารดา ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนสามารถอ่านออกเขียนได้ที่วัดพระบรมธาตุ เพราะสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนจัดการศึกษาเป็นหลักเป็นฐานเหมือนในปัจจุบัน
เมื่ออายุครบอุปสมบทแล้วท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระครูธรรมาธิมุตมุนี (กลึง) วัดคูยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจอก วัดเสด็จ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูชื่น วัดทุ่งสวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า พฺรหฺมโชโต หลังจากที่อุปสมบทแล้วไม่นานท่านได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่ง แล้วกลับมาอยู่ที่จังหวัดตากและได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ต่อมาท่านได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร แดนมาตุภูมิอีกครั้ง โดยจำพรรษาที่วัดราษฎร์เจริญพร ตำบลหนองปลิงก่อน แล้วไปอยู่ที่วัดอมฤต ตำบลลานดอกไม้ตก แล้วกลับไปอยู่ที่วัดคูยางอีกครั้ง ก่อนที่จะได้รับอาราธนามาครองวัดพระบรมธาตุเป็นลำดับ
สมณศักดิ์ครั้งแรกที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง คือ พระครูเมธีคณานุรักษ์ ตำแหน่งผู้รักษาพระบรมธาตุ รั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระครูวิเชียรโมลี ศรีบรมธาตุนุรักษ์สังฆวาหะ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกที่ พระวิเชียรโมลี ศรีวชิรปราการคณานุรักษ์สังฆปาโมกข์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
กิตติคุณของท่านระบือไปไกลว่า หลวงพ่อวิเชียรโมลี (ปลั่ง) วัดพระบรมธาตุ นครชุม เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณทางพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ จนได้รับอาราธนาเข้าร่วมในพิธีปลุกเสก พระกริ่งชนะสงคราม ที่รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญ นับว่าเป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในสมัยนั้น และในสมัยสงครามอินโดจีน ท่านก็ได้ทำเสื้อยันต์แดงแจกทหารผู้ไปราชการสงคราม มีผู้เลื่อมใสในตัวท่านเป็นอันมาก เนื่องจากประจักษ์ในวิทยาคุณจนได้รับอาราธนาให้นั่งเครื่องบินเพื่อหว่านทรายเสก ให้ประชาชนและทหารรอดพ้นจากอันตรายจากภัยสงคราม นอกจากนี้แล้วหลวงพ่อวิเชียรโมลียังมีของดีซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนอีกหลายอย่าง เช่น หนังหน้าเสือลงยันต์ นางกวัก ผ้ายันต์นกคุ่ม รูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กหน้าตัก ๑ นิ้ว เหรียญรูปท่านรุ่นต่างๆ แหวน และพระกริ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นและในปัจจุบันนี้ก็ยังหากันอยู่ แต่ก็มีน้อยนักที่จะมีคนได้ไว้ในครอบครอง
คุณธรรมสำคัญของหลวงพ่อวิเชียรโมลีเราจะเว้นกล่าวเสียมิได้คือ ความเมตตา และความเสียสละ ละความโลภในลาภสักการะได้สิ้นเชิง หลวงพ่อวิเชียรโมลีไปไหนไม่เคยต้องพกเงินติดตัวไปเลย แต่ไปที่ไหนก็มีแต่คนเอามาถวายท่าน ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของท่าน แต่ท่านก็ไม่เคยเก็บสะสมเงินทองที่ได้มานั้นหรือใช้เป็นส่วนตัว มีแต่ใช้บูรณะและพัฒนาวัดให้สวยงามเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสของผู้มาทำบุญที่วัด นับว่าเป็นพระแท้ที่น่ายกย่องสรรเสริญกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่ง
หลวงพ่อวิเชียรโมลี มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ สิริรวมอายุได้ ๗๑ ปี ในวันที่ท่านมรณภาพนั้นมีเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งคือ นกยูงที่ท่านเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตานั้นได้ส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอาลัยอาวรณ์หลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาของมัน ยังความเศร้าสลดใจและความสงสารให้เกิดแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก ถึงแม้ว่าหลวงพ่อวิเชียรโมลีจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ว่าความดีงามที่ท่านได้สร้างสมเอาไว้ก็ยังจารึกอยู่ในใจของศิษยานุศิษย์เสมอ

เว็บไซต์ http://91759b.ninemarket.com/

IP : 125.24.136.2xx
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อมูล การชำระเงิน
โอนผ่านธนาคารที่สะดวก : จักรพันธ์
155-203827-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ (ออลซีซัน เพลส) กรุงเทพฯ
...หรือ...
245-0-38918-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ
...หรือ...
512-2-01601-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด LH BANK
สาขาย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ

นัดเจอกันแล้วชำระ : จักรพันธ์
512-2-01601-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด LH BANK
สาขาย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ กรุงเทพฯ

ชำระเงินแบบอื่นๆ : จักรพันธ์
245-0-38918-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ
กรุงเทพฯ

ข้อมูล การรับ-ส่งสินค้า
นัดเจอเพื่อมารับสินค้า : ธนาคารทั่วไป ส่งทางไปรษณี (EMS) ลงทะเบียนรับประกัน

เจ้าของประกาศ
ลบ : ลบ
อัพเดทประกาศ : อัพเดท (ประกาศของท่าน จะแสดงอยู่ด้านบนประกาศอื่นๆ)
แก้ไขข้อความ : แก้ไขข้อความประกาศ (เจ้าของประกาศเท่านั้น)
แก้ไขรูป : แก้ไขรูป (เจ้าของประกาศเท่านั้น)

ลูกโป่งลายการ์ตูน , รับทำล็อกเก็ต , ขายปืนยาว , ราคาปืน , อ่างอาบน้ำ ราคา ถูก , ขายปืนไรเฟิล , เสริมจมูกบางมด , บลายธ์ , หลวงพ่อสุด , ขายปืนลูกซอง5นัด , สายพานลำเลียง , บายศรีงานแต่ง , เหล้าเฮนเนสซี่ ราคา , เครื่องนวดแป้งโรตี , หูฟัง beat

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน


เว็บไซต์ NineMarket.Com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน NineMarket.Com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

ซื้อ-ขาย  ลงโฆษณาฟรี , ลงประกาศฟรี , รถมือสอง , โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ , กล้อง , บ้านมือสอง , เสื้อผ้าวัยรุ่น , หนังสือมือสอง , โฆษณาแบนเนอร์ , เสื้อผ้าคนอ้วน
อื่นๆ  เคสไอโฟน6 , งาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , หางาน
© Copyright 2010-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  |  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์
 

เหรียญโชว์......เหรียญหลวงปู่วิเชียรโมลี(ปลั่ง)เนื้อนวะ ปี2546 พระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร